Posted by David Delameilleure

Op de website van CPC (Centrum Pastorale Counseling) is een e-boek gratis verkrijgbaar. Het boek heet ‘Op weg naar de hemel’ en is geschreven door een kerkleider in Engeland die gediagnoseerd was met kanker. In dit boek schrijft hij over zijn worstelingen terwijl hij de dood tegemoet gaat met Jezus.