Archief Prediking

Peter Bordon
11 februari 2018

“Herderschap”

14 januari 2018

Hoe krijgen we de volheid van Gods Geest?

audio opname niet beschikbaar. 1. Eerste vervulling met de Heilige Geest (HG): gebeurt bij je bekering. De Vader en de Zoon komen tot je om in je te wonen (Joh. 14: 23) met de Heilige Geest (Joh. 14: 17) De HG blijft dan bij je tot in eeuwigheid: we zijn verzegeld met de HG (Ef. […]

24 december 2017

“De geboorte van Jezus” Lukas 2

1 oktober 2017

Dwaalleraars 1Tim.4

27 augustus 2017

“De onderlinge Liefde” Hebr. 13

16 juli 2017

Hebreeen 11

14 mei 2017

“God heeft een tijd voor alles” Prediker

16 april 2017

PASEN

12 maart 2017

500j reformatie “Sola Deo Gloria” Efeziers 1:3-14

26 februari 2017

Gods werking en openbaring van Zijn wil in de geschiedenis en in ons leven. Hand. 10

Page 1 of 4