Een belangrijk onderdeel van de samenkomst is de prediking, het doorgeven van het Woord van God.
In Handelingen 6:4 staat dat dit één van de belangrijkste aspekten was van de bediening van de apostelen. Het is meestal één van de oudsten die op zondag preekt. Soms is er een gastspreker of verzorgen andere gemeenteleden de prediking of zijn er getuigenissen. Het hoofddoel van de prediking is om de gemeente op te bouwen, te bemoedigen, te vertroosten, te vermanen aan de hand van het Woord van God. Het is

  1. het uitleggen van Gods Woord, en dat vraagt én toewijding én voorbereiding;
  2. een direkte band leggen tussen geloof en leven, tussen theorie en praktijk. Het Woord van God is levendmakend en heeft ons ook nu nog veel te zeggen.

Immers:”Elk Schriftwoord is van God ingegeven en ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust“(2Timotheüs 3:16-17).

Podcast:


Een leven van vergeving

2 december 2018
Een leven van vergeving Tekst: Efeziërs 4:21-32 We zoeken samen naar wat het betekent om een leven te hebben als christen. De voorbije periode hebben we samen nagedacht over dankbaarheid,…

Zending: toch niet voor mij?

25 november 2018
20181125 potscherven
20181118 potscherven
Uu kunt beluisteren : >Voordienst (ingekort) met Peter Bordon en 2 liederen: -614 "Zie hoe Jezus daar loopt in jeruzalem" -682 "U,de leeuw van Juda" >Preek: Zonder de liefde zijn…

“Heiliging”

4 november 2018
20181104 potscherven
1 2 3 56 57 58