19 september 2021

Bidden in de Heilige Geest

Spreker:
Passage: Romeinen 8:15-29

Bidden in de Heilige Geest
Tekst: Romeinen 8:15-29

God kennen verandert je leven, het verandert je gedachten en het geeft je een leven van gebed. Wanneer we een verlangen hebben naar God, komt de Heilige Geest in ons en leidt ons.

“Maar gij hebt ontvangen de Geest van het zoonschap, door welke wij roepen, Abba, Vader."

Wat ontdekken we over gebed?

1. Gebed is natuurlijk (Abba)

2. Gebed is realistisch (roepen)

3. Gebed laat ons beseffen wie God is (Vader)

5. Gebed is gemeenschappelijk (wij)

https://www.depottenbakker.be/Prediken/het-geheimenis-van-christus/,https://www.depottenbakker.be/Prediken/voeten-in-de-bijbel-deel-1/