18 april 2020
Spreker:
Passage: Lucas 18:1-8

Als er bij mij bv. gebedsverhoring uitblijft, dan
stel ik me wel eens de vraag:
“Wat schort er aan mijn gebed?” Bid ik wel
krachtig genoeg? Bid ik wel genoeg?
In het Lucasevangelie staat hierover een prachtige
gelijkenis, die over dit onderwerp duidelijkheid
schept.

Download bestanden Notities