14 oktober 2012

Buigen of branden

Iedere mens wordt in zijn leven voor volgende keus gesteld:
Buigen voor Koning Jezus…. Ofwel later in de hel te branden.

Maar onder de leiding van de Heer wil ik het op een andere wijze behandelen:
Namelijk onder de titel…. ‘De vuurproef van het geloof’

Want ieder ware gelovige komt wel eens voor een ernstige keus te staan. Deze beleeft men meestal als een test op de sterkte van het geloof. Daar komen deze jonge mannen ook voor te staan. Te knielen voor het beeld...of de vurige oven in te gaan. Aan de ene kant (vers 15): een dreigende koning, die de macht heeft over het leven van deze mannen.

Nu dan, indien gij bereid zijt, zodra gij het geluid van hoorn, fluit, citer, luit, harp, doedelzak en allerlei soort van muziekinstrumenten hoort, u ter aarde te werpen en het beeld te aanbidden, dat ik gemaakt heb . . . maar indien gij niet aanbidt, zult gij ogenblikkelijk in de brandende vuuroven geworpen worden; en wie is de god, die u uit mijn hand zou kunnen bevrijden?

Daniël 3:15

Aan de andere kant (vers 17-18). De taal van het geloof, die het aandurft de vurige oven te trotseren. Daardoor de woedende koning durven te weerstaan.

Indien onze God, die wij vereren, in staat is ons te bevrijden, dan zal Hij ons uit de brandende vuuroven, en uit uw macht, o koning, bevrijden; maar zelfs indien niet – het zij u bekend, o koning, dat wij uw goden niet vereren, en het gouden beeld dat gij hebt opgericht, niet aanbidden.

Daniël 3:17-18

Hierdoor wordt de God van Israël op een machtige wijze verheerlijkt.
Tenslotte zelfs door een goddeloze koning.

https://www.depottenbakker.be/Prediken/wat-houdt-de-christelijke-hoop-in/,https://www.depottenbakker.be/Prediken/hoe-ziet-jouw-avatar-er-uit/