28 november 2021

” De richtlijnen om Jezus te volgen “

Passage: Matteüs 16: 24-27

Aantekening prediking

Dienstleiding: Jerre Latruwe — Prediking: Stephan De Feyter

De richtlijnen om Jezus te volgen

Schriftlezing: Matteüs 16: 24-27
Voorzien wij voldoende rust in ons leven om over deze dingen na te denken?
Staan wij in onze handel en wandel nog wel recht voor God? In oprechtheid, met opgeheven hoofd, niets te verbergen?
Jezus vraagt niet dat we zouden verloochenen wie we zijn;
Hij nodigt ons uit te verloochenen wat we geworden zijn.
Matt.16:23 “…U bent een struikelblok voor Mij, want u bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen.”
Al wat je vanaf nu doet dient te zijn tot eer en glorie van Gods naam. Jezus volgen betekent dat je jezelf volledig onderwerpt aan het gezag van Christus.
2 Kor.5:17 “Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.”
Hoe beginnen wij aan dat nieuwe leven? (Romeinen 12:1-2)
We worden uitgenodigd in Jezus’ voetstappen te wandelen. Zijn we klaar om ons kruis op te nemen, onder welke vorm zich dat ook mag aanbieden?
We zijn niet geroepen om op zoek te gaan naar een kruis,
wel om er niet van weg te lopen wanneer het zich aandient.
Galaten 2:20a “Ik ben met Christus gekruisigd; en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij;...”
Willen we de nodige tijd spenderen om hierover tot diep besef te komen?
Matt.10:28 “ En weest niet bevreesd voor hen, die wèl het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel.”
De ziel heeft in de Bijbel meerdere betekenissen. Wat is de ziel?
Kunnen we van onszelf zeggen: Het gaat goed met mijn ziel ?!?
Wat is voor u nù belangrijker? Het tijdelijk leven hier op aarde, of de eeuwigheid die hierna komt? Wat we doen in dit leven heeft betekenis voor de eeuwigheid. Ons behoud rust echter enkel en alleen in de genade die Jezus ons aanbiedt. Verspil uw tijd niet met de dingen van deze wereld, maar spits u toe op de dingen van Boven, want Jezus komst is nakende.
Matt.16:27a
“Want de Zoon des mensen
zal komen in de heerlijkheid zijns Vaders,...”

https://www.depottenbakker.be/Prediken/geef-aan-god-wat-god-toekomt/,https://www.depottenbakker.be/Prediken/heilig-heilig-is-de-here-onze-god/