15 maart 2020
Spreker:
Passage: Efeziërs 1:15-23

Mededeling:

De diensten gaan momenteel niet door vanwege het coronavirus. 
Toch is er een vervangende preek opgenomen die u kunt beluisteren.

De Rijkdom in God

Efeziërs 1:15-23

Een boodschap tot opbouw van de Christenen. We kijken naar het gebed van Paulus aan de Christenen in Efeze waar hij hen herinnert aan wat ze hebben in God.

I. Gebed voor de Christenen

 • Paulus bidt voor wijsheid en openbaring om God te kennen.
 • God kennen zodat ze beseffen welke rijkdom ze al hebben in Hem.
 • Deze rijkdom helpt je door alle omstandigheden, goede en slechte.

II. Wat is de Rijkdom?

 • De hoop van onze roeping: we hebben hoop voor iedereen
 • Jullie zijn de heerlijkheid van God: we hebben een verantwoordelijkheid hoe we leven enerzijds, anderzijds hoeven we ons geen zorgen te maken
 • God is machtig: hij schiep alles, gaf ons het leven, zijn plan is vaak onbegrijpelijk maar we hebben vertrouwen in Hem

III. Hoe gaan we verder?

 • Je hoort de boodschap, bent geraakt en neemt deze aan
 • Je keert je tot God, vraagt om vergiffenis en geef je leven aan Hem
 • Je laat je dopen als getuigenis, als antwoord naar Hem, als herinnering aan Jezus Christus.
  Het is een uiterlijke bevestiging van wat er binnenin gebeurd is in jou