19 juni 2022

” De vijf voornaamste ontmoetingen van Jezus “

Spreker:

Dienstleiding : Ruth Sintobin - Prediking : Gilbert Lamsens

Aantekening bij de preek

De vijf voornaamste ontmoetingen van Jezus
We bekijken voor iedere ontmoeting :
• de achtergrond waartegen deze ontmoeting plaats vindt.
• De gebeurtenis zelf.
• Welke les daarin voor ons eigen leven meegegeven wordt.

Johannes de Doper : Johannes 1: 27-29
Nicodemus : Johannes 3 : 5 –16 –17
De Samaritaanse vrouw : Johannes 4 : 26
De overspelige vrouw : Johannes 8 : 10
De rijke jongeling : Lucas 18 : 18-23
Slotoverwegingen :
• Hebben ook wij werkelijk een ontmoeting gehad met de Schepper ?
• Hoe houden we die relatie met Hem levend ?

“Ook al bloeit de vijgenboom niet
en is er geen druif aan de wijnstok,
al wordt er geen olijf geplukt en
geven de akkers geen voedsel meer
(…) Ik zal juichen om de Heer.
Dit zal ik uitjubelen :
‘De Heer is mijn bevrijder !”
Habakuk 3 : 17-18

https://www.depottenbakker.be/Prediken/elia-op-de-berg-karmel/,https://www.depottenbakker.be/Prediken/dienaar-van-de-allerhoogste-god/