16 september 2012

De Syrofenicische vrouw

Spreker:

Matteüs 15
Marcus 7

Getuig altijd van God...
Gebruik desnoods woorden...

Het gesprek tussen Jezus en de syrofenicische vrouw vinden wij terug in Mattheüs 15 en Marcusus 7. Jezus reageert hier op een andere manier dan wij van Hem zouden verwachten. Maar ook de vrouw reageert hier op een andere manier dan wij zouden verwachten. Jezus' woorden vragen hier om enige uitleg, maar het is niet nodig om God te verdedigen. Hij rechtvaardigt Zichzelf wel. We kunnen vooral veel leren van deze bijzondere vrouw: haar geloof en nederigheid mag een voorbeeld voor ons zijn.

https://www.depottenbakker.be/Prediken/wat-houdt-de-christelijke-hoop-in/,https://www.depottenbakker.be/Prediken/hoe-ziet-jouw-avatar-er-uit/