2 oktober 2022

De zoektocht naar geluk

Spreker:
Passage: Psalm 1

De zoektocht naar geluk ( psalm 1 )
In het leven gaan we door verschillende omstandigheden : goede en slechte, momenten van blijdschap en verdriet. Als we stilstaan en nadenken kunnen we vele vragen hebben. Eén van die vragen gaat om geluk : bestaat het ? Hoe kan het gegrepen worden ? Hoe kunnen we het houden ? We nemen het boek Psalmen, dat enkele duizenden jaren oud is, en we ontdekken wat God ons leert over geluk.
I. Geluk volgens de bijbel
Het boeiende aan de bijbel is, dat er voor de huidige problemen, thema’s en onderwerpen kracht gevonden kan worden, moed en antwoorden. Door een van de oudste boeken te bekijken leren we over geluk. De principes zijn basisch maar zeer fundamenteel en kunnen levens veranderen indien je de ware betekenis ervan ontdekt.
Psalm 1 leer ons 4 zaken:
1. Geluk is mogelijk (heel het hoofdstuk 1)
Het onderscheid tussen verschillende overtuigingen en waarom geluk moeilijk te grijpen is.
2. Geluk is niet te vinden in externe omstandigheden maar in wie we zijn (vers 3 + 1 Petrus 1:6)
 Externe omstandigheden zijn niet altijd indicatie voor geluk, of het goed gaat of slecht, heeft geen invloed op het ware geluk .
 Ware geluk vinden we in wie we zijn, waar we onze wortels hebben.
 Ware geluk is zoals een boom die geplant is aan waterstrome

3. Geluk vind je niet rechtstreeks
 Geluk is steeds een bijproduct van het zoeken naar iets groters.
 Geluk rechtstreeks zoeken brengt angst mee en onzekerheid.
 Zoek eerst het Koninkrijk van God.

4. Geluk vinden is een keuze
 Het boek leert ons dat we zaken in ons leven moet achter ons laten.
 Het boek leert ons dat we moeten zoeken naar de bron van het leven: de wet van God, het Woord van God, het Evangelie, Jezus Christus.
 Beseffen dat het leven van God komt en enkel door onze wortels te vestigen in God we geluk vinden, door God te dienen, dit naar het voorbeeld van de parabel van de verloren zoon.

II. De impact op ons leven
 Door God te kennen, door je te wortelen in Hem, de rivier, vindt je de bron van het leven. Dit verandert jou.
 Voor de niet christen : ik nodig je uit om God te zoeken. In alle omstandigheden van je leven heb je ware houvast nodig. Die vind je alleen in de reden en oorsprong van het leven.
 Voor de christen : blijf met je hele wezen bij God in alles wat je doet. Kom op een manier tot Hem dat je vrede hebt en rust zonder druk. Je behoort tot God en dat is je vertrouwen.
 Door een dienaar van God te worden neemt God ons bij Hem en is Hij geen heerser meer over het universum maar wordt Hij onze Vader.

III. Het Evangelie
 We moeten liefde hebben voor iedereen, voor God, voor jezelf.
 Het is niet wat je doet, gedaan hebt of weet dat je bij God brengt. Het is niet wat je verkeerd hebt gedaan, wat je verkeerd denkt dat je verwijdert van God. Wat je van God verwijdert is zelfrechtvaardiging: denken dat je door jezelf tot God kan komen of denken dat je God niet nodig hebt.
 Door wat Jezus deed, sterven , terwijl Hij ieders fout op zich nam, kan en mag iedereen tot God komen. Geen enkele fout is te groot. Het geloof hierin brengt je tot God.
 Zonde: dingen in het leven waarvoor we niet gemaakt zijn, dit brengt ons schade aan toe, aan anderen en aan God. De Bijbel leert ons wat zonde is, de Bijbel leert ons waarvoor we niet zijn gemaakt.

https://www.depottenbakker.be/Prediken/gods-nieuwe-wereld-lijkt-op-een-mosterdzaadje/,https://www.depottenbakker.be/Prediken/geloof-versus-vertrouwen/