3 maart 2019
Preker:
Bijbelgedeelte: Matteüs 12:30-33

De zonde tegen de Heilige Geest
Tekst: Matteüs 12:30-33

Mogelijks heb je als christen over dit onderwerp al nagedacht: je leest deze passage en vraagt je af over welke zonde men dit heeft. Of je vraagt je af of die ene fout die je ziet bij anderen of bij jezelf nu zonde is tegen de Heilige Geest? Een gelijkaardige vraag is wanneer je denkt aan Gods oneindige goedheid: is het mogelijk dat God besluit om mij niet meer te vergeven?

I. Het probleem van vergeving
- Zonde: iets waarvoor je niet bent gemaakt. Gevolg: het brengt schade aan je leven, aan het leven van anderen en zorgt voor een scheiding tussen jou en God
- We leren dat God bereid is om al onze zonden en fouten te vergeven
- Vergeving is een wonder: slechte dingen zouden niet zomaar weggewist mogen worden maar zouden bestraft moeten worden. Bij vergeving worden deze fouten weggewist maar komt er ook pijn: de persoon die vergeving geeft lijdt omdat het afstand neemt van het onrecht dat werd aangedaan en besluit om de andere niet meer kwalijk te nemen.
- Vergeving zorgt voor herstel en diepe vrede
- Het besef dat God jou vergeving geeft, raakt je aan en verandert je diep vanbinnen

II. De kracht van komen tot inkeer
- Hoewel God alles vergeef, betekent het niet dat het vanzelf gebeurd, er zijn voorwaarden aan verbonden: komen tot inkeer
- “Alle zonden worden vergeven”: dit gaat om uiterlijke dingen, dingen die je verkeerd doet of dingen die je verkeerd denkt
“Maar de zonde tegen de Heilige Geest”: dit gaat om diep vanbinnen, de toestand van je hart
- De Geest leert ons dat we fout zijn, toont ons dat we niets anders kunnen dan terug te komen bij God, brengt ons tot inkeer, doet ons verlangen naar God, en doet ons beseffen dat je in Jezus vergeving en vrede vindt met God.
- Niet aanvaarden wat de Geest ons leert, is weigeren om te komen tot inkeer.

III. Het gevaar van religie
- Dit gedeelte is een waarschuwing voor hen die lang christen zijn, die veel weten, die veel goede dingen doen, die trouw leven in de hoop dat God hen zal belonen voor hun goede levenswandel.
- Religie brengt mensen die op zichzelf gericht zijn, die alles uit zichzelf willen doen, die diep vanbinnen geen verandering hebben, die trots zijn
- Het Evangelie brengt nederige mensen, mensen die vol liefde zijn, mensen die vanbinnen steeds komen tot inkeer en vrede zoeken met God, mensen die vanbinnen uit veranderd worden
- Wanneer religieuze mensen alles geleerd hebben over God, alles ervaren hebben met God en nadien blijvend op zichzelf gericht zijn, dan zijn ze verloren: ze vinden geen plaats meer om te komen tot inkeer, hun hart is volledig verhard en het Evangelie doet hen helemaal niets meer. Dit is de zonde tegen de Heilige Geest.

Als je vreest dat God jou niet meer zal vergeven, als je spijt hebt van de fouten in je leven, als je diep verlangt naar vrede en herstel met God: er is hoop, je bent niet verloren.

Alle zonden zijn vergeven als je diep en oprecht komt tot inkeer en je leven in Gods handen legt.

20190303 potscherven