26 juni 2022

” Dienaar van de allerhoogste God “

Passage: Luk.22:27

Aantekening bij de preek
Dienaar van de allerhoogste God
Beseffen wij wel wie God is , Die wij mogen dienen? De grootsheid van God overschaduwt de nietigheid van wat wij ons daarvan voorstellen…En het is deze God die wij mogen dienen.
Jezus is gekomen als dienaar.
Luk.22:27 “… wie is de eerste: die aanligt, of die dient? Is het niet, die aanligt? Maar Ik ben in uw midden als dienaar.”
Joh.13:15 “Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals Ik voor u heb gedaan.”
Efe.6:7-8
Joh.12:24-26 “Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als de tarwekorrel niet in de aar-de valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven liefheeft, zal het verliezen, en wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. Als iemand Mij dient, laat hij Mij volgen, en waar Ik ben, daar zal ook Mijn dienaar zijn. En als iemand Mij dient, zal de Vader hem eren.”
Je kunt beter dienaar van de Heere zijn, dan van de zonde!
Kol.1:16 ; 1 Kor.6:19-20 ; Kol.3:22-24 ; Luc.16:13 ; Joh.7:18
Als u erkent dat u de allerhoogste God gaat dienen, hoe gaat u Hem dienen?
Gal.1:10 “Want ben ik nu bezig mensen te overtuigen, of God? Of probeer ik mensen te behagen? Als ik immers nog mensen behaagde, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn.”
Luc.6:38 “Geef en aan u zal gegeven worden: een goede, vastgedrukte, geschudde, overlopende maat zal men u in de schoot geven, want met dezelfde maat waarmee u meet, zal er bij u ook gemeten worden.”
Er is maar één manier waarop wij God kunnen dienen, namelijk door zo te leven en te dienen, dat God de eer krijgt. Dan zijn wij waarachtig dienaar!
Mat.25:21 "Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer."
Wie kan zo’n dienaar zijn? Gelukkig hebben wij de Zoon van God die voor ons pleit bij Zijn Vader!
Spr.24:16
1 Joh. 2:1
“…Mocht een van u echter toch zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader: Jezus Christus, de rechtvaardige.”

https://www.depottenbakker.be/Prediken/de-rijke-jongeling/,https://www.depottenbakker.be/Prediken/een-god-die-het-kwaad-straft/