2 december 2018
Preker:
Bijbelgedeelte: Efeziërs 4:21-32

Een leven van vergeving
Tekst: Efeziërs 4:21-32

We zoeken samen naar wat het betekent om een leven te hebben als christen. De voorbije periode hebben we samen nagedacht over dankbaarheid, liefde, genade en zending. Af en toe lijkt het alsof we vast zitten, we vragen ons af waarom we het zo moeilijk hebben, waarom er onrust is en waarom we blijschap missen. Vandaag leren we over een specifiek geval wat ons kan doen blokkeren, de oplossing kunnen we wel overal gebruiken.

I. De brief aan de christenen in Efeze
- bedoeling: deze brief is een onder ander een bemoediging en toont ons wat een leven als christen is
- de grond: we worden er constant aan herinnert dat we bij God horen en dat er diep in ons iets nieuws zit. dat is de motor achter alles wat we doen
- de brief: we worden herinnert aan onze oude natuur en hoe God ons bij Hem terug genomen heeft in Jezus. we leren over éénheid, over diversiteit in gaven, dat deze hoop voor iedereen is

II. Over zonde, boosheid en vergeving
- de zonde: we hebben het leven gekregen en zijn gemaakt voor een doel. het gevolg is dat er een goede manier van leven is een een foute manier. de foute manier van leven is schadelijk voor ons leven omdat we daarvoor niet zijn gemaakt. 
- boosheid: boos zijn is geen zonde, maar we worden wel opgeroepen om niet zondig te zijn in onze boosheid. boosheid leert ons over wat er diep in ons zit. 3 zondige manieren van boosheid: uiterlijke woede, innerlijke boosheid en bitterheid. 
- vergeving: na zonde is er enkel vergeving die herstel kan brengen. zonder dit herstel blijven we beschadigd. we moeten vergeving geven aan anderen. vergeving geven kan enkel als we zelf vergeving ontvangen hebben, vergeving van God. 
3 oorzaken dat we niet vergeven zijn: we zijn te trotst om in te zien dat we fouten hebben, we voelen ons niet goed genoeg om vergeven te worden en steunen op ons eigen doen en denken, we zijn vergeten hoe we vergeven zijn. 

III. Conclusie
- Leven met God is leven vanuit wie je bent diep vanbinnen
- We zijn vergeven en horen bij God, de Geest komt in ons en vernieuwt ons denken en lichaam
- Dit laat ons anderen vergeven
- Dit geeft ons dankbaarheid en liefde voor God en voor anderen

Wat moeten we doen? Keer tot God, vraag vergeving, kijk naar Jezus en bedenk wat zijn dood betekent voor jou. Dank God, dank God voor alles, iedere dag weer opnieuw.