21 oktober 2012

Filemon – een voorbeeld van een christelijke tegencultuur

Passage: Filemon 1:1-25

Filemon 1:1-25
Efeziërs 4:2

De apostel Paulus schrijft een brief naar Filemon, een rijke zakenman die christenen is, om te vragen dat hij zou Onesimus vergeven en verwelkomen als broeder in de Heer.
Onesimus is een knecht van Filemon die van zijn meester had gestolen en dan is weggelopen naar Rome.
In Rome heeft hij Paulus ontmoet en is hij tot bekering gekomen.
Nu komt de tijd dat Onesimus moet terugkeren naar Filemon, zijn meester, om alles recht te zetten. Onder Romeinse wet is het mogelijk dat hij de doodstraf ontvangt. Maar Paulus wil dat Filemon tegen de normen van zijn maatschappij in gaat, door Onesimus te vergeven en zelfs te verwelkomen als broeder.

Hoe gaan wij om met elkander? Zijn wij genadig en liefdevol, of staan wij op onze rechten? Zijn wij bereid om geduldig te zijn en elkaar te verdragen uit liefde (Efeziers 4:2)?

... met alle nederigheid en zachtmoedigheid, met lankmoedigheid, en
elkander in liefde te verdragen, ...
Efeziers 4: 2

In de Romeinse samenleving ging dit om een meester en zijn ongehoorzame knecht die gestraft moest worden. Maar in het koninkrijk van God waren dit twee broeders die verzoening nodig hadden. Het koninkrijk van God heeft andere normen en waarden dan onze samenleving. Zijn onze waarden die van de christelijke 'tegencultuur'?

https://www.depottenbakker.be/Prediken/wat-houdt-de-christelijke-hoop-in/,https://www.depottenbakker.be/Prediken/hoe-ziet-jouw-avatar-er-uit/