2 januari 2022

God’s belofte in Mattheüs 28 : 20

Passage: Mattheüs 28 : 20

Aantekening bij de prediking
God’s belofte in Mattheüs 28 : 20

“en zie, Ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding van de wereld “
Overdenking van het Woord van God bij de profeet Habakuk. Habakuk leefde in een tijd van crisis en chaos en stelde doordachte vragen aan God. Habakuk moet omgaan met lijden, onrecht, dreiging. Hij worstelt ermee en gaat ermee naar God. God luistert en antwoordt, maar het antwoordt
is niet wat hij verwacht had. Herkenbaar in ons leven ?
:Habakuk 2 : 2-4 Het visioen :
“grif het duidelijk in tafelen,
zodat het in snel voorbij lopen te lezen is. Als Hij uitblijft, verwacht Hem,
want Hij komt zeker, Hij zal niet wegblijven. Zie, zijn ziel is hoogmoedig, niet oprecht in hem,
maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. “
Na zijn discussie met God gaat Habakuk op zijn wachtpost staan. Als wij naast Habakuk zouden staan; wat kunnen wij van hem leren?

https://www.depottenbakker.be/Prediken/dank-en-getuigenissendienst/,https://www.depottenbakker.be/Prediken/hoop-het-anker-voor-onze-ziel/