13 oktober 2019
Spreker:
Passage: Spreuken

In het leven zijn er momenten dat we keuze’s moeten maken en beslissingen nemen. Niet altijd is het duidelijk wat we moeten doen: sommige keuze’s zijn moeilijk, bij andere lijken we te kiezen tussen verschillende goede dingen. Het boek Spreuken gaat over Wijsheid en wanneer we over het hele boek gaan, dan ontdekken we dat er heel veel naar voren komt over Gods leiding, plannen en Zijn Wil.

We leren samen op welke manier God leiding geeft:

I. God geeft leiding door zelf aan het werk te zijn
- Iedereen heeft de vrijheid om zelf te denken en te doen wat hij wil. Gevolg is dat de keuze’s die iedereen maakt invloed heeft op hun leven, maar ook het leven van anderen. Iedereen is ook verantwoordelijk voor de gevolgen die komen door hun keuze’s.
- Tegelijkertijd heeft God alles in zijn hand: hij brengt alles samen, hij maakt van alles één geheel zodat zijn doel en plan komt zoals Hij het wilt.
- Dit maakt ons rustig: omdat we zelf keuze’s mogen maken en tegelijkertijd vertrouwen hebben op God omdat hij alles onder controle heeft. Zelf moeten we echter geduld hebben om te ontdekken hoe hij aan het werk is.

II. God geeft leiding door het te tonen
- Om Gods leiding te zien is er een prijs te betalen: alles geven aan God, je leven en volledig op Hem vertrouwen
- Gods leiding zien komt door wijsheid te krijgen, deze wijsheid krijgen we wanneer we gevormd worden en veranderd worden diep vanbinnen
- God houdt niet steeds ons handje vast in alles wat we doen, God vormt ons zodat we volwassen, zelfstandig in Hem zelf zijn Wil zien en leven.

III. De reden waarom we op Gods leiding vertrouwen is Zijn Liefde voor ons
- God gaf ons het leven en heeft zoveel Liefde voor ons
- God heeft alleen het goede voor ons, het beste
- God ziet en weet zoveel meer dan wij ooit zullen begrijpen, daarom zullen we niet altijd begrijpen de weg waar God ons naar stuurt

Vertrouw volledig op God en wees hem dankbaar, in de goede en slechte periode’s. Hij brengt ons op weg zoals Hij het heeft bedoeld, Hij brengt alles samen voor het goede.

——————————————————————————————————————————

Schriftlezing:
Spreuken
11:3 De oprechtheid van de oprechten leidt hen, maar de verkeerdheid van de trouwelozen verwoest henzelf.
12:5 De gedachten van de rechtvaardigen zijn een en al recht, de wijze raadgevingen van de goddelozen zijn bedrog.
12:15 De weg van de dwaas is juist in zijn eigen ogen, maar wie naar raad luistert is wijs.
15:22 Plannen falen als er geen overleg is, maar door veelheid van raadgevers komt het nodige tot stand
16:1-4 Een mens heeft overleggingen in het hart, maar het antwoord van de tong komt van de Here.
Al zijn wegen zijn iemand zuiver in zijn eigen ogen, maar de Here toetst de geesten.
Wentel uw werken op de Here, en uw plannen zullen bevestigd worden.
De Here heeft alles gemaakt omwille van Zichzelf, ja, zelfs de goddeloze voor de dag van het onheil.
16:9 Het hart van een mens overdenkt zijn weg, maar de Here bestuurt zijn voetstappen.
16:25 Er is soms een weg die iemand recht schijnt, maar het einde ervan zijn wegen van de dood.
16:33 Het lot wordt in de schoot geworpen, maar elke beslissing daardoor komt van de Here.
21:5 De plannen van wie vlijtig (doordacht) is, leiden alleen tot overschot, maar al wie zich overhaast, komt slechts tot gebrek.
27:1 Beroem u niet op de dag van morgen, want u weet niet wat een dag kan baren.

Download bestanden Potscherven