28 oktober 2012

Gods Woord is niet ver weg

Passage: Deuteronomium 30:11-14

(Thuis; in de Gemeente; bij Evangelisatie)
God spreekt tot ons en wij spreken tot Hem

Het gebod of het Woord van God is niet te moeilijk; of te onbegrijpelijk; of te raadselachtig; of te zwaar; of te wonderlijk; …

Deuteronomium 30: 11

We moeten het ook nergens vandaan halen. Het is ons gegeven, (doorgeven; mondeling of schriftelijk)… opdat wij het volbrengen; = GEHOORZAAMHEID. Gehoorzaamheid kan je vertalen door “samenwerking”. Het Woord bevond zich toen in de mond en in het hart van iedere Israëliet. Deut. 6: 6-7

Gij zult mijn woorden in uw hart en in uw ziel leggen. Deut. 11:18 (vs13) Hebben wij daar lust toe? (goesting, verlangen?)

DIT GELDT OOK NOG VOOR VANDAAG !!!

Mozes roept het volk op, om zich daaraan te houden. Mozes toont hen dat het haalbaar is om in gehoorzaamheid, de wetten (geboden) na te leven. Deut. 31:24-26. In het nieuwe verbond ligt de nadruk op Christus. God liefhebben boven alles en uw naaste als uzelf. Het is Gods initiatief; de mens “haalt” niet het gebod of Gods Woord, maar de mens ontvangt het.

Gods Woord IS gegeven; een genadevolle daad van God.

Romeinen 10:4-15. (Wij, de Gemeente toen en ook NU !)

- Christus is ons gegeven, Joh 3:16; …Zijn Zoon gegeven; het initiatief komt weer van God.

Gaan we moeilijk doen? ………….NEEN!

Vs 6; Zeg niet in uw hart: waar zullen wij het Woord ten leven vandaan halen?

Vs 8; Nabij u is het Woord, in uw mond en in uw hart, namelijk; het Woord des geloofs, dat wij, ook vandaag prediken;

-------- en gt; Belangrijke opmerking:

  • De Wet die God aan Mozes gegeven heeft ; = opgeschreven;
  • De 5 boeken van Mozes; = opgeschreven;
  • De geschiedenis van Israël en zijn koningen en profeten en de dichterlijke boeken; = opgeschreven;
  • De 4 evangeliën; = opgeschreven;
  • De geschiedenis van de eerste Christelijke kerk; het boek der Handelingen der apostelen; = opgeschreven;
  • De brieven aan verschillende kerken door de apostelen; = opgeschreven;
  • De openbaring van Jezus Christus aan Johannes = opgeschreven;
  • Heel de Bijbel opgeschreven en gegeven; “MAAR TOEN NOG NIET”!!
  • …………enz. de kerkgeschiedenis ………..
  • Totdat Jezus komt : OPGESCHREVEN .

Hoe staan wij tegenover Gods Woord? HET WOORD DES GELOOFS, DAT VANDAAG GEPREDIKT WORDT?

Vs 8; Nabij u, in uw mond en in uw hart ……en kijk wat dit Woord van God uitwerkt ……… vs 9-13.

Deze gedachte; dit Woord zal altijd gelden: thuis; in de Gemeente en in ons leven.

Moge de Here ons zegenen en bewaren in Zijn liefde en in Zijn Waarheid.

AMEN !

https://www.depottenbakker.be/Prediken/wat-houdt-de-christelijke-hoop-in/,https://www.depottenbakker.be/Prediken/hoe-ziet-jouw-avatar-er-uit/