9 januari 2022

” Hoop, het anker voor onze ziel “

Passage: Hebreeën 6 : 19-20a

Dienstleiding : Thomas Nop - Preek : Stephan De Feyter

Aantekening bij de prediking

Hoop, het anker voor onze ziel
Hebreeën 6 : 19-20a
“Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is
en reikt tot in het binnenste heiligdom, achter het voorhangsel.
Daar is de Voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus…”
Onze levende hoop geeft een andere kijk op de wereld. De aarde is geen sterfhuis zonder toekomst maar een verloskamer naar het eeuwige leven.
Romeinen 15 : 3
“ De God nu van de hoop moge u vervullen
met alle blijdschap en vrede in het geloven,
opdat u overvloedig bent in de hoop,
door de kracht van de Heilige Geest. “

https://www.depottenbakker.be/Prediken/gods-belofte-in-mattheus-28-20/,https://www.depottenbakker.be/Prediken/de-emmausgangers/