26 april 2020
Spreker:
Passage: Lucas 10:1-21

Als Jezus werkelijk de zoon van God is, wat betekent dit voor ons leven? Lucas beschrijft in de eerste 8 hoofdstukken wie Jezus is. Vanaf hoofdstuk 9 en 10 leren we welke gevolgen dit heeft voor ons: we zijn allen discipelen. Iedere discipel heeft een boodschap van hoop en is geroepen om deze verder te brengen. Vandaag zien we op welke manier Jezus ons uitstuurt.

 1. De missie
  • Taken die we krijgen: breng de boodschap, verjaag demonen, genees mensen
  • God trekt ons heel dicht bij Hem, om ons dan uit te sturen naar anderen
  • Besef dat jullie Gods werk zijn en uniek zijn, besef dat jullie mensen kunnen aanraken die anderen niet kunnen aanraken
 2. De boodschap
  • De reden waarom je mensen van iets zou overtuigen is wanneer het gaat om de waarheid
  • De waarheid: we hebben het over het leven van Jezus, we hebben het over Jezus die de zoon is van God, Jezus die God is.
  • Als Jezus echt God is, dan mag je dit nieuws niet voor jezelf houden. Het is nieuws dat je naar iedereen moet brengen.
 3. De motivatie
  • Wij moeten diepe liefde hebben voor anderen (ook al willen ze ons niet geloven), omdat wij al aanvaard zijn door God, wij zouden voor anderen moeten leven zodat zij leven hebben. Alleen is het niet meer nodig dat wij ons leven geven, want Jezus heeft al zijn leven gegeven, voor hen en voor ons. Jezus was de ultieme Mozes.
  • Jezus is de sleutel voor ons allemaal. Hij draagt onze fouten, hij verdedigt ons, hij rechtvaardigt ons, hij maakt ons vrij, door hem horen we terug bij God.
  • Wij hebben nu helemaal niets meer te verliezen.

Ga heen, zorg voor mensen rondom jou, zegen hen, genees hen, bid voor hen, ga met hen op weg, vertel hen het goede nieuws. Doe dit uit dankbaarheid en uit liefde.

Download bestanden Notities

Onderwerpen: