29 maart 2020

Inzichten in de strijd van het christelijke leven

Spreker:
Passage: Handelingen 14:22

Bijbelgedeelten:

  • Handelingen 14:22
  • 1 Tessalonicenzen 2:1-4
  • 1 Tessalonicenzen 3:1-5
  • Handelingen 18
  • Johannes 16:33
  • 2 Timotheus 3:13-17

Samenvatting:

Raymond laat ons zien dat Paulus ook een moeilijke tijd had toen hij naar Korinthe
ging. Paulus had nood aan een pauze, even wat anders, en werkte daarom tijdelijk als
tentenmaker. Maar toen kwamen Silas en Thimoteus, zijn collega’s. De afwisseling van
omgeving en mensen die rondom Paulus stonden hielpen hem om weer op te staan en
met nieuwe energie verder te gaan.
Doorheen onze eigen geschiedenis kennen we ook verschillende verhalen van mensen
die tegenstand en moeiten ervoeren. Ook in ons eigen leven zullen wij daar niet van
gespaard blijven als we Christus volgen. Maar net zoals Paulus kunnen we hier doorheen komen met de steun van mede-christenen. Ook de oudsten van de gemeente zijn
een steun in moeilijke tijden. Weet dat je sterk staat als je dicht bij God blijft tijdens je
strijd en moeiten.

Download bestanden Bulletin

https://www.depottenbakker.be/Prediken/i-have-a-dream/,https://www.depottenbakker.be/Prediken/zorg-dragen/