4 november 2012

Levend offer voor God

Spreker:
Passage: Handelingen 20:24

Maar ik tel mijn leven niet en acht het niet kostbaar voor mijzelf, als ik slechts mijn loopbaan mag ten einde brengen en de bediening, die ik van de Here Jezus ontvangen heb om het evangelie der genade Gods te betuigen.

Hand. 20:24

Nicolas Poreba, een jonge Pool die woont in Frankrijk, is geboren met een hartziekte. Als kind had hij het heel zwaar maar God is altijd aanwezig geweest in zijn leven.

Hoe geven we ons leven aan God?
Hoe kunnen we opgroeien met God?
Hoe kunnen we een man/vrouw worden naar Gods hart?
En hoe weten we in welke richting God ons stuurt doorheen de beproevingen in ons leven?

Gods boodschap is een boodschap vol hoop en aanmoediging.

https://www.depottenbakker.be/Prediken/wat-houdt-de-christelijke-hoop-in/,https://www.depottenbakker.be/Prediken/hoe-ziet-jouw-avatar-er-uit/