29 januari 2023

“Op reis met Jakob” (Gen 25:19 tot Gen 33)

Spreker:

Jakob worstelde erg in zijn leven, maar wilde wel leven in het plan van God .
Zijn verwachting en geloof moesten echter groeien, net als bij ons.
Gods plan ligt vast in het leven van Jakob en in ons leven.
Wat geeft dat een rust ! We mogen zó Gods wil ontdekken, dikwijls met véél
worstelingen. Maar net als bij Jakob gaan we dikwijls onze eigen weg en zokomen we bij Gods doel uit via enorme omwegen !
We moeten bij Jakob het grote plaatje zien: Gods heilsplan en de lijn van het
geslacht van de beloofde Messias. In de geschiedenis van Jakob gaat het om
de belofte van God en de daaraan verbonden zegen. God heeft aan Rebekka
laten weten dat Jakob de grootste zegen, het eerstgeboorterecht, zou krijgen
(Gen. 25:23). Dit eerstgeboorterecht hield in:
• De opvolging als hoofd van de familie, hij zal dus de familie leiden.
• Een dubbel deel van de erfenis: Hij krijgt meer land en dieren om voor
de familie te zorgen.
• En het allerbelangrijkste: het eerstgeboorterecht houdt ook in dat de
Messias uit zijn nageslacht zal geboren worden!
De belofte is er ! Door zijn eigen kracht en slimheid te gebruiken, probeert
Jakob zelf te grijpen wat God hem hoe dan ook zou geven. Met alle gevolgen
van dien. Ken je dat? Genesis 28: 13-17. Ontmoeting met God in BETHEL
(huis van God).
Bethel is een plaats waar de hemel opengaat en Jakob een ontmoeting heeft
met God: in de stilte, in de eenzaamheid. Verlang je dat de hemel opengaat
en God tot je spreekt? Jakobus 4:8 “Nader tot God en Hij zal tot u naderen.”
Genesis 28:13-15 God staat bovenaan de ladder: Hij heeft de regie.
God bemoedigt Jakob en belooft hem te bewaren en te zegenen.
Aantekeningen bij de preek
Als u persoonlijk gebed wil mag u altijd een oudste aanspreken. Wilt u uw
gebed ook in Potscherven, dan mag u dit melden aan een oudste en/of een
mail sturen naar potscherven@gmail.com . Uw vraag om gebed wordt dan
2 zondagen vermeld. Als u een langere termijn wil mag u dit altijd vragen.
Gebedspunten
God herhaalt de bijzondere beloften die ook aan Abraham werden gegeven.
Ook in ons leven heeft God uiteindelijk de regie. En Zijn woord staat vol met
beloften, die leiding geven in ons leven.
Na 20 jaar bij Laban vertrekt Jakob terug naar Kanaän als een rijk gezegend
man.
Voor hij zijn broer Ezau ontmoet worstelt een Man met hem.Gen. 32:24-32.
Opnieuw in de stilte, in de eenzaamheid, alleen met God zoals in Bethel.
Jakob krijgt een nieuwe naam: Israël (betekenis: God strijdt).
Jakob mag weten: God gaat met mij en geeft me voortaan de overwinning.
Nu zal Jakob Gods plan eindelijk kunnen uitvoeren. Maar hij gaat daarbij
mank: zijn menselijke kracht is weg. Hij is verbroken.
Ook wij moeten verbroken worden: anders blijven we verder strijden in
eigen kracht.
Nu pas kan hij zich ook verzoenen met zijn broer!
Door verbrokenheid wordt de relatie met God en met mensen zoals God ze
bedoeld heeft.
Het gebed is een worsteling. In die worsteling heeft Jakob overwonnen met
gebed en smeking. Hosea 12: 4 en 5 (NBV):
“Al in de moederschoot heeft hij zijn broer beetgenomen en in de kracht van
zijn leven worstelde hij met God. Hij worstelde met een Engel en overwon;
onder tranen smeekte hij hem om een gunst. In Betel vond God hem…”

https://www.depottenbakker.be/Prediken/wat-nieuws-over-het-project-timoty-in-madagascar/,https://www.depottenbakker.be/Prediken/preek-jan-hostens/