19 juli 2020
Spreker:
Passage: Lucas 18:9-14

Op zoek naar aanvaarding
Tekst: Lucas 18:9-14

In ons leven zijn we op zoek naar waardering, aanvaarding en goedkeuring. Diep in ons verlangen we dat iemand ons vertelt dat we goed zijn, nodig zijn en geliefd zijn. Zolang we dit niet vinden, blijft er onrust en missen we vrede. Jezus leert ons op welke manier we deze vrede vinden.

I. Inleiding
Jezus heeft een boodschap voor zij die zich rechtvaardig vinden en neerkijken op anderen.

II. Het probleem? (zoektocht naar aanvaarding)
- Het verhaal gaat over een man die veel belang hechtte aan rechtvaardig zijn: nobel zijn, degelijk, correct, een hoge moraal hebben, respectvol.
- Rechtvaardig zijn maakte hem trots en deed hem goed voelen.
- Rechtvaardig heeft ook een 2de betekenis: aanvaard zijn.
- We zoeken allemaal naar aanvaard zijn, en we zoeken op verschillende manier om ons aanvaard te voelen, om ons geliefd te voelen.
- We doen alles om onszelf te bewijzen tegenover anderen, voor onszelf, om aandacht en lof te krijgen.

III. Hoe los je het niet op? (vanbuiten naar binnen)
- De farizeeër zocht aanvaarding door vanbuiten naar binnen te gaan: door dingen te doen of door op een bepaalde manier te leven hoopte hij om goed gezien te worden door God. Hij was gericht op uiterlijke dingen: fouten en zonde in zijn ogen hadden te maken wat je deed, niet met wat er in jou zat.
- Hij zette zichzelf apart: hij vergeleek zichzelf met anderen en schatte zich beter en hoger in dan de rest.
- Wat hij zelf deed, was in zijn ogen het goede, de beste: hij haalt voorbeelden aan van dingen die hij deed en anderen niet, en dit maakt hem beter dan de rest. Niet anders dan de rest, maar wel beter.
- De manier zoals de farizeeër leefde heeft 2 problemen: je zult nooit genoeg voldoening hebben, je wilt altijd meer; en diep vanbinnen blijf je leeg, onrustig en je voelt je uiteindelijk niet aanvaard.
Het gevolg is dat je jezelf beter probeert te voelen dan anderen en neer gaat kijken op de rest

III. Hoe los je het wel op? (vanbinnen naar buiten)
“Ik ben zondaar, wees genadig”
- Begin bij jezelf diep vanbinnen: besef dat je motivatie en de reden dat je alles goed niet goed is. Niet goed in de slechte dingen die je doet, maar ook niet goed in de goede dingen die je doet. Je deed alles voor je eigen eer en lof. Kijk niet naar wat je doet of niet gedaan hebt, maar kijk diep vanbinnen naar jezelf.
- Vergelijk je niet met anderen, het gaat tussen jou en God
- Besef dat je herstel en verzoening nodig hebt

De sleutel is het leven en de dood van Jezus. God gaf jou het leven, God heeft jou lief en aanvaard jou om wie je bent en niet om wat je weet of doet. Jouw zekerheid dat God jou aanvaard is Jezus Christus: hij nam al jouw fouten op zich zodat jij zonder schuld terug bij God kunt zijn. Je bent geliefd, je bent aanvaard, je bent goedgekeurd, nu, morgen, en na de dood.

Download bestanden Notities