7 oktober 2012

Schuilen bij God

Vandaag denken we samen na over Psalmen 84, een Psalmen die gaat over het verlangen om in Gods huis te zijn.
Dit was bekend terrein voor de Korachieten die deze Psalmen hebben geschreven:

Hoe liefelijk zijn uw woningen, o HERE der heerscharen!
Mijn ziel verlangt, ja smacht naar de voorhoven des HEREN;
mijn hart en mijn vlees jubelen tot de levende God.

Destijds stond in Israël een stenen tempel als het huis van God, maar die is er vandaag niet meer. Toch mogen ook wij uit deze Psalmen een les voor onszelf leren.
Het huis van God is per slot van rekening meer dan dat stenen gebouw!
Ook wij mogen voor God een tempel zijn - een huis waarin God woont.
Dat betekent dat God heel dichtbij is, en dat wij niet ver hoeven te gaan om
Hem te ontmoeten...
Het is een Psalmen die ons aanzet om bij God te schuilen... met Hem te spreken... ons leven in Zijn dienst te stellen...
Is dat ook jouw verlangen?

https://www.depottenbakker.be/Prediken/wat-houdt-de-christelijke-hoop-in/,https://www.depottenbakker.be/Prediken/hoe-ziet-jouw-avatar-er-uit/