Geheugentest

29 augustus 2021
overzicht ingekorte dienst: > Mededelingen David en Jan > zangdienst 3 liederen o.l.v. Holly > Preek David > Slotlied > afsluitgebed
https://www.depottenbakker.be/Prediken/getuigenissendienst-8/,https://www.depottenbakker.be/Prediken/zie-het-lam-gods-dat-de-zonden-van-de-wereld-wegneemt/