Geheugentest

29 augustus 2021
overzicht ingekorte dienst: > Mededelingen David en Jan > zangdienst 3 liederen o.l.v. Holly > Preek David > Slotlied > afsluitgebed
https://www.depottenbakker.be/Prediken/god-schiep-mannen-en-vrouwen-om-elkaar-lief-te-hebben/,https://www.depottenbakker.be/Prediken/de-zoektocht-naar-geluk-2/