ISRAEL

24 oktober 2021
> Verwelkoming + mededelingen > Verkorte zangdienst met o.a. kinderlied vd maand > Preek > Slotliederen > gebed + Zegen
https://www.depottenbakker.be/Prediken/3-gelijkenissen-van-jezus/,https://www.depottenbakker.be/Prediken/het-gesprek-met-de-samaritaanse-vrouw/