Eén in Christus

9 februari 2020
Thema: Eenheid in verscheidenheid "12 Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam…

Van oud naar nieuw

29 december 2019
Dienst overzicht: Intredelied: OPW_790 Verwelkoming door Jan Lied "Vol ontzag" Overdenking door Jurgen Lied "Ik kom in Uw heiligdom binnen" Gebed Lied "Waardig is het Lam" Preek door Stephan Slotlied…
https://www.depottenbakker.be/Prediken/de-verzoeking-in-de-woestijn-matt-4-1/,https://www.depottenbakker.be/Prediken/het-evangelie/