Hoop voor de wereld

26 april 2020
Als Jezus werkelijk de zoon van God is, wat betekent dit voor ons leven? Lucas beschrijft in de eerste 8 hoofdstukken wie Jezus is. Vanaf hoofdstuk 9 en 10 leren…

De Rijkdom in God

15 maart 2020
Mededeling: De diensten gaan momenteel niet door vanwege het coronavirus. Toch is er een vervangende preek opgenomen die u kunt beluisteren. De Rijkdom in God Efeziërs 1:15-23 Een boodschap tot…

Gods wil ontdekken

13 oktober 2019
In het leven zijn er momenten dat we keuze’s moeten maken en beslissingen nemen. Niet altijd is het duidelijk wat we moeten doen: sommige keuze’s zijn moeilijk, bij andere lijken…

Het Evangelie brengen in de stad

8 september 2019
Teksten: Handelingen 8:1-8 Jeremia 29:4-7 We komen samen beseffende dat God het leven gaf, vol dankbaarheid hiervoor en omdat we dagelijks met God mogen wandelen. Door wat we hebben gekregen…

Wie is de Heilige Geest?

20 januari 2019
Een leven met God is een leven van dankbaarheid, liefde, besef dat God ons het leven gaf en besef dat wij bij Hem horen. Het betekent dat we niet alleen…