Doopdienst

24 november 2019
Verloop dienst: [00:00] Openingslied "mijn Redder" [04:51] 3 kinderliederen [11:30] lied "Adonai" [16:20] Preek door Yvan Thomas (uitleg zie potscherven) [29:00] Doopdienst op [46:00] Slotliederen, mededelingen Opmerking U kunt bepaalde…

Vergeven

10 februari 2019
Matteüs 6 Handelingen 1:8
https://www.depottenbakker.be/Prediken/de-vreemdeling-en-ik/,https://www.depottenbakker.be/Prediken/2021-03-14/