6 januari 2019
Bijbelgedeelte: Psalm 119 : 105 , 1 Joh.2 : 15-17

in deze opname:
-Verkorte zangdienst 2 liederen:
1. "Liefdevol" opw.550
2. "Schijn met Uw licht in mijn hart Heer" opw.559
-Preek door Stephan
-Slotlied "God is machtig"