27 november 2022

“Verandering van binnen naar buiten”

Spreker:
Passage: Lucas 18:9-14

Verandering van binnen naar buiten. Tekst: Lucas 18:9-14
In ons leven zijn we op zoek naar waardering, aanvaarding en goedkeuring.
Diep vanbinnen verlangen we dat iemand ons vertelt dat we goed, nodig en
geliefd zijn. Zolang we dit niet vinden, blijft er onrust en missen we vrede.
Jezus leert ons op welke manier we deze vrede vinden.
I. Inleiding
Jezus heeft een boodschap voor zij die zichzelf rechtvaardig vinden en
neerkijken op anderen.
II. Het probleem? (zoektocht naar aanvaarding)
- Het verhaal gaat over een man die veel belang hechtte aan rechtvaardig
zijn: nobel, degelijk, correct, een hoge moraal hebben, respectvol.
- Rechtvaardig zijn maakte hem trots en deed hem goed voelen.
- Rechtvaardig heeft ook een 2de betekenis: aanvaard zijn.
- We zoeken allemaal op een verschillende manier om ons aanvaard en
geliefd te voelen.
- We doen alles om onszelf te bewijzen tegenover anderen, voor onszelf, om
aandacht en lof te krijgen.
III. Hoe los je het niet op? (van buiten naar binnen)
- De farizeeër zocht aanvaarding door van buiten naar binnen te gaan: door
dingen te doen of door op een bepaalde manier te leven hoopte hij om goed
gezien te worden door God. Hij was gericht op uiterlijke dingen: in zijn ogen
had zonde te maken met wat je deed, niet met wat er in jou zat.
- Hij zette zichzelf apart: hij vergeleek zichzelf met anderen en schatte zich
beter en hoger in dan de rest.
- Wat hij zelf deed, was in zijn ogen het goede, het beste:
hij haalt voorbeelden aan van dingen die hij deed en anderen niet, en dit
maakt hem beter dan de rest. Niet anders dan de rest, maar wel beter.
- De manier zoals de farizeeër leefde heeft 2 problemen: je zult nooit genoeg
voldoening hebben, je wilt altijd meer en diep vanbinnen blijf je leeg,
onrustig en je voelt je uiteindelijk niet aanvaard.
Aantekeningen bij de preek
Het gevolg is dat je jezelf beter probeert te voelen dan anderen en neer gaat
kijken op de rest
III. Hoe los je het wel op? (van binnen naar buiten)
“Ik ben zondaar, wees genadig”
- Begin bij jezelf diep vanbinnen: besef dat je motivatie niet goed is. Niet goed
in de slechte dingen die je doet, maar ook niet goed in de goede dingen die je
doet. Je deed alles voor je eigen eer en lof. Kijk niet naar wat je doet of niet
gedaan hebt, maar kijk diep vanbinnen naar jezelf.
- Vergelijk je niet met anderen, het gaat tussen jou en God.
- Besef dat je herstel en verzoening nodig hebt.
De sleutel is het leven en de dood van Jezus. God gaf jou het leven, God heeft
jou lief en aanvaardt jou om wie je bent en niet om wat je weet of doet. Jouw
zekerheid dat God jou aanvaardt is Jezus Christus: hij nam al jouw fouten op
zich zodat jij zonder schuld terug bij God kunt zijn. Je bent geliefd, je bent
aanvaard, je bent goedgekeurd, nu, morgen, en na de dood.

https://www.depottenbakker.be/Prediken/het-juk-van-stil-verdriet/,https://www.depottenbakker.be/Prediken/preek-jan-h/