15 mei 2022

” Wat Hij u ook zegt, doet dat! “

Passage: Johannes 2:5

Wat Hij u ook zegt, doet dat!
Johannes 2:5
1 Thessalonicenzen 5:24
“Hij Die u roept, is getrouw: Hij zal het ook doen.”
Matthijn Buwalda zingt in zijn lied : 'Waar mijn hart':
“Diep van binnen wist ik al lang wat ik moest doen
Maar ik heb het niet gedaan
Misschien is echt verliezen wel dat je nooit probeert te winnen
Misschien is slecht eindigen wel dat je nooit durft te beginnen
En misschien val je wel het diepst als je nooit begint met klimmen
Maar dat weet je pas… als je het probeert!”
1 Korintiërs 15:43
“… Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht.”
2 Kronieken 16:9
“Want des Heren ogen gaan over de hele aarde,
om krachtig bij te staan hen,
wier hart volkomdn naar Hem uitgaat.”
Verwijzingen: Jes.43:1d ; Joh.6:44 ; Jes.45:5 ; 1 Kor.12:31 ; 1 Kor.13:1 ; Ps.40:9 ; Pre.3:1 ; 1 Petr.1:16 ; Jes.6:5-8 ; 1 Kor.7:20 ; 2 Kor.12:9 ; Rom.8:28 ; Heb.10:36 ; Spr.19:20 ; Jes.45:2 ; Jak.1:3 ;

https://www.depottenbakker.be/Prediken/debora/,https://www.depottenbakker.be/Prediken/2-kronieken-17-koning-josafat/