Het verhaal van de Romeinse soldaat

Lukas 7. 1 – 11

(Bron: www.debijbel.nl/bijbelbasics, aangepast door H. Delameillieure)

Introductie

Bidden met de kinderen.

Wij danken U, God,
voor deze nieuwe morgen;
wij danken u
voor de rust van de nacht zonder zorgen,
voor gezondheid, liefde en vrienden
die U ons schenkt.
Wij danken u voor alles
wat uw goedheid ons brengt.
God in de hemel,
wij danken U.

Verhaal

Het verhaal dat we vandaag zullen lezen gaat over een soldaat.

  1. Vragen aan de kinderen als ze weten wat een soldaat is … hoe ziet een soldaat er uit enz.
  2. Toon het plaatje (in bijlage) en stel de kinderen enkele vragen, b.v. hoe weten wij dat hij een soldaat is? (Antw: helm en zwaard); waarom denk jij dat een man op en bed ligt? Enz

Het verhaal

Claudius heeft al vier nachten niet geslapen. Hij zit naast het bed van Ovid, zijn slaaf. Ovid is heel ziek. Claudius maakt zich veel zorgen om hem, want Ovid werkt al heel lang voor zijn familie. Toen Claudius een klein jongetje was, paste Ovid al op hem. Ook nu Claudius volwassen is, en een belangrijke Romeinse soldaat, kan hij niet zonder Ovid; Claudius houdt heel veel van hem. En nu is Ovid ziek. Claudius is bang dat hij misschien doodgaat.

Claudius kijkt verdrietig uit het raam. Komt Jezus er al aan? Hij hoopt zo dat Jezus Ovid beter kan maken! De mensen zeggen dat Jezus door God gestuurd is en dat hij wonderen kan doen. Vanmorgen heeft Claudius een paar Joodse leiders op pad gestuurd om Jezus te halen. Die leiders wilden Claudius graag helpen, want Claudius heeft een synagoge voor hun God laten bouwen. Claudius kan bijna niet wachten…

Maar dan schudt hij zijn hoofd. Wat denkt hij eigenlijk wel niet? Hij hoort niet bij het volk van Jezus, de Joden. Hij is een Romein. Volgens de wet mogen Joden niet eens in Romeinse huizen komen. Wat heeft hij gedaan?

‘Wat is er, Claudius?’ zeggen zijn vrienden. ‘Ik had Jezus niet moeten laten halen.’

‘Hoezo?’

‘Ik ben als officier de baas over wel tachtig soldaten. Als ik tegen een soldaat zeg ‘Ga,’ dan gaat hij, en als ik tegen een slaaf ‘Doe dit,’ zeg, dan doet hij het meteen.’ ‘Ja, en?’ ‘Nou, als die Jezus is wie ze zeggen dat hij is, dan hoeft hij helemaal niet in dit huis te komen om Ovid beter te maken. Zelfs als hij ver weg is, kan hij hem beter maken. Hij hoeft alleen maar “Ga weg!” tegen de ziekte zeggen en Ovid zal weer beter worden. Ik ben het niet waard dat hij in dit huis komt.’

‘Weet je het zeker, Claudius?’

‘Ja, ga dat tegen hem zeggen,’ antwoordt hij zijn vrienden.

Claudius wacht. Hij wacht naast het bed van Ovid. Maar hij is ook moe, zo moe. Langzaam zakt hij onderuit in zijn stoel en valt in slaap.

‘Claudius?’ Claudius schrikt overeind. Wie was dat? Is Jezus toch gekomen? Nee, er is niemand in de kamer behalve…

‘Ovid!’ Kijk nou! Ovid zit recht overeind in zijn bed! Hij glimlacht naar Claudius. Hij ziet er helemaal niet meer ziek uit. Jezus heeft hem echt beter gemaakt! Achter zich hoort hij zijn vrienden binnenkomen.

‘Claudius, Jezus zei dat jij het grootste geloof hebt dat hij in heel Israël heeft gezien!’ ‘En je had gelijk: Jezus kon Ovid beter maken zonder in dit huis te komen!’ Voor even is hij de gelukkigste Romein ter wereld!

Vragen over het verhaal:

  1. Vind je Claudius aardig? Waarom?
  2. Waarover heeft Claudius de macht? En waarover heeft Jezus de macht?
  3. Waaraan merk je dat Claudius in Jezus gelooft?
  4. Hoe zou Ovid, de slaaf, zich hebben gevoeld toen hij ineens beter werd?

Gebedsmoment

Kennen wij mensen die ziek zijn, waarvoor kunnen bidden?

Schrijf een paar namen op een blad, of toon een foto van de persoon.

Moedig de kinderen aan om een gebed uit te spreken.

Zangmoment

Hij is machtig, hij is krachtig: https://www.youtube.com/watch?v=XwxSGhJZT3A

Mijn God is zo groot, zo groot en zo machtig: https://www.youtube.com/watch?v=od30rGVag2U

Knutselwerkje

Jeugdweekend 2019

Vorig weekend hadden we samen met de jeugd van de gemeenten in Gistel, Ichtegem en De Panne onze jaarlijkse gezamenlijke jeugduitstap.

We trokken voor drie dagen naar het pittoreske Paliseul in Luxemburg en mochten er, in een typisch huisje uit die buurt, een meer dan geslaagd weekend beleven.

Een aantal activiteiten zoals een kajaktocht, dropping, trektochten en spelmomenten werden afgewisseld met momenten waar we als jonge mensen stilstonden bij vragen die kenmerkend zijn voor het leven als jonge gelovigen.Naast een aantal groepsgesprekken konden we dit doen d.m.v. een individuele ochtendwandeling, waarbij iedereen afzonderlijk in de ochtenddauw een plaatsje ging zoeken in het dorp en daar stilstond bij een aantal teksten en vragen over het geloof. ‘s Avonds was er tijd om meningen en persoonlijke verhalen te delen a.d.h.v. een ingekleed vragenspel.

Een gezegend weekend mochten we dit jaar opnieuw beleven, waar we dankbaar voor zijn. We zien al uit naar het volgende weekend!

 

 – Nick Vermeirsch

 

Vacature kerkelijk werker

De Evangelische Kerk De Pottenbakker is een diverse gemeenschap met leden en bezoekers van alle leeftijden en met verschillende culturele achtergronden. Onze gemeenschap is lid van de Vrije Evangelische Gemeenten (VEG). Ons doel is om mensen te bereiken met de liefde van God in Christus door christenen aan te moedigen en toe te rusten om hun geloof te delen in hun dagelijks leven.

Wij zoeken vanaf 1 september 2018 een gemotiveerde deeltijdse kerkelijk werker (21 uur) die zich kan inzetten op verschillende manieren voor de kerk. Deze persoon zou deel worden van het huidige leiderschapsteam van oudsten en diakenen. Er is ruimte om de bediening aan te passen volgens de gaven en de roeping van de persoon. Dit is een bediening met een loon.

Interesse ? Stuur uw sollicitatiebrief met CV op naar raad@depottenbakker.be

Het evangelie voor Jezus?

Soms krijg je de volgende vraag te horen van skeptici:

Als een mens alleen gered kan worden door Jezus Christus, wat dan met al de mensen die leefden voor de tijd van Jezus?

In het boek Openbaring 14:6 lezen we over ‘het eeuwige Evangelie’ dat wordt verkondigt aan alle volken op aarde. Dus, het Evangelie is eeuwig. Dat betekent dat het Evangelie bestond voor dat Jezus naar de aarde kwam en aan het kruis stierf. In het volgende vers (Openbaring 14:7) krijgen we te weten welke boodschap verkondigt wordt, namelijk: ‘Vrees God en geef Hem eer… Aanbid Hem Die [alles] geschapen heeft.’

Het Nieuwe Testament is duidelijk: redding en eeuwig leven zijn alleen maar mogelijk door te geloven in Jezus Christus (Johannes 6:40). Maar wat dan met de mensen die leefden en stierven voor Jezus? Openbaring 14:6-7 toont ons dat het gaat om onze houding naar God toe in de mate dat Hij zich heeft geopenbaard. De opdracht om God te vrezen, Hem te eren en aanbidden, dat eeuwige Evangelie, betekent dat wij geloven in Hem die God gezonden heeft. Voor de mensen die leefden en stierven tussen de tijd van Mozes en Jezus betekende dezelfde opdracht deel worden van het volk Israël. Voor Abraham betekende het geloven en vertrouwen op de God Die Zich had geopenbaard.

Nieuwe prekenreeks: de identiteitskaart van Jezus – doorheen de ‘ik ben’ uitspraken in Johannes

Als u iemand voor het eerst ontmoet wat voor dingen vraag je om die persoon te leren kennen?

Waar kom je vandaan?
Wat is jouw beroep?
Ben je getrouwd?

Op onze identiteitskaart staan er verschillende belangrijke gegevens. Onder andere waar wij vandaan komen – onze geboorteplaats en nationaliteit, wat ons beroep is- bediende of arbeider, alsook onze gezinssituatie.

Jezus had geen identiteitskaart, maar hij toonde wel duidelijk aan wie hij was. Hij vertelde waar hij vandaan was, wat zijn doel was (beroep), en beschreef zijn relatie met de Vader. Door de zeven ‘ik ben’ uitspraken van Jezus in het evangelie van Johannes geeft hij een duidelijk beeld van wie hij is. Dus laten we samen op zoek gaan naar de ware identiteit van Jezus uit Nazareth…

1 februari: Ik ben het brood des levens – Johannes 6:35

8 februari: Ik ben het licht der wereld – Johannes 8:12

1 maart: Ik ben de deur – Johannes 10:9

15 maart: Ik ben de goede herder – Johannes 10:11

22 maart: Ik ben de ware wijnstok – Johannes 15:1

29 maart: Ik ben de weg, de waarheid en het leven – Johannes 14:6

5 april (Pasen): Ik ben de opstanding en het leven – Johannes 11:25