discipelschap

Radicaal discipelschap

radical discipleship

‘Wat moet ik doen om eeuwig leven te ontvangen?’ was de vraag aan Jezus van de rijke jongeling (Lucas 18:18-27). Jezus zijn antwoord was radicaal: verkoop al jouw bezittingen en geef het geld en de armen, en dan kom en volg mij. De reactie dat Jezus verwachte van hem was drastisch. Om eeuwig leven te ontvangen moest de rijke jongeling zijn leven helemaal veranderen. Het roept de vraag op: in hoever zijn wij bereid om onze levens drastisch te veranderen om ervoor te zorgen dat wij het eeuwige leven krijgen? Of is onze discipelschap gemakkelijk geworden zodat wij net genoeg doen om goed te voelen over onszelf? Jezus volgen betekent dat wij onze levens en prioriteiten zullen drastisch veranderen. Bent u Jezus aan het volgen op een radicale manier?  

‘Kom achter Mij, en Ik zal maken dat u vissers van mensen wordt’ – Markus 1:17

Toen Jezus de eerste discipelen riep gaf hij weinig informatie over hun toekomstige leven als zijn discipelen. Het enige dat Jezus zei was dat ze zouden vissers van mensen worden. Wanneer wij kiezen om Jezus te volgen willen we graag alles op voorhand weten. Wat zal ik doen als beroep? Hoe zal mijn familie reageren op mijn geloof? Wat is mijn taak in de gemeente? Ben ik geroepen als zendeling? Maar het enige dat Jezus zegt is kom achter Mij en ik geef jou een andere toekomst. De uitdaging is om stap voor stap Jezus te volgen in geloof en vrede zonder al de details te moeten weten. Dit geld voor discipelen van Jezus die net begonnen zijn evenveel als voor discipelen die al jaren Jezus volgen.

Lucas 9:62 – kostbaar discipelschap

Misschien heb jij lang geleden besloten om Jezus te volgen, om zijn discipel te worden, om hem de leiding van jouw leven te geven. Misschien denk je soms terug aan die beslissing en vraag je jezelf af: wat als ik een andere pad had gekozen, een andere baan, of had besloten om niet in het christelijk werk te gaan? Hoe zou mijn leven er anders uit zien? Zou ik gelukkiger zijn?

Jezus zei: ‘wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God.’ De keuze die ik lang geleden gemaakt heb, om Jezus te volgen waar dan ook hij mij stuurt, is een keuze die ik steeds opnieuw moet maken. Als ik hem wil volgen dan is er geen ruimte voor spijt te hebben of te verlangen naar een andere levenswijze. Wanneer wij kiezen om een discipel van Jezus te zijn betekent dit dat wij sterven aan onze eigen verlangens en belangstellingen. Jezus wordt onze meester en Heer. Het gaat er niet om wat ik wil maar wat Hij wilt. Daarom hoeven wij geen spijt te hebben, want ons leven is overgegeven aan Jezus en Hij leidt ons. Wij kiezen iedere dag opnieuw om een discipel te zijn door verder te wandelen op de pad dat hij voor ons heeft bestemt.

https://www.depottenbakker.be/reis-naar-de-filippijnen-in-mei/,https://www.depottenbakker.be/recensie-boek-het-dwaze-van-god/