Gespreksavonden

In een reeks gespreksavonden willen we nadenken over ‘geloven’: waarom geloven?
En is het christelijk geloof nog van deze tijd?

We stellen ons ook de vraag wat nu waar is of niet als het gaat om het christelijk geloof.
Wat is de waarde van de Bijbel?

In een volgende studie nemen we de figuur van Jezus onder de loep. Niet alleen de evangeliën, maar ook andere betrouwbare geschriften spreken over Hem. Wat weten we over Hem? Wat maakt Hem zo uniek? Ook op de vraag hoe God tegen de mens aankijkt proberen we een antwoord te geven. Tenslotte willen we nadenken hoe de kloof tussen God en de mens overbrugd kan worden.

Deze avonden gaan door in de Evangelische Gemeente De Pottenbakker, Meensestraat 83, 8500 Kortrijk.

Info: Mieke
Tel. 056/75.43.70