Pastoraat

Wat is pastoraat?

Een andere term voor pastoraat is herderlijke zorg. Het is het bijstaan van een persoon in zijn of haar worsteling met bepaalde problemen en/of situaties.

Ieder mens komt wel eens in een situatie van lijden terecht, of het nu fysiek lijden is door ziekte of ongeval, of innerlijk lijden door het overlijden van een dierbare, een stukgelopen relatie, eenzaamheid, depressie, … In dat lijden komt vaak de vraag ‘Waarom?’ naar boven. Waarom moest mij dit overkomen? Waarom moest mij dit nu overkomen? Waarom grijpt God niet in in deze situatie? Waarom laat Hij dit toe?

Wat zegt de Bijbel over lijden?

In de Bijbel staan veel voorbeelden van mensen die met lijden te maken krijgen. Denk maar aan Job, die zijn kinderen en al zijn bezittingen verloor. Of David, die moest vluchten voor koning Saul en later voor zijn eigen zoon Absalom omdat ze hem naar het leven stonden. Paulus kende meerdere moeilijke momenten toen hij in gevangenschap verkeerde in Rome. En wat te zeggen van Jezus, die niet werd begrepen door Zijn eigen familie en Zijn discipelen, werd tegengewerkt door de Farizeeën, uiteindelijk bespot en gemarteld werd om daarna een gruwelijke kruisdood te sterven…

God is niet onverschillig ten opzichte van het menselijk lijden. Hij hoort elk gebed en ziet elke traan. Zijn Heilige Geest, de Trooster, is bij elk van Zijn kinderen. Zij die in Christus zijn mogen uitzien naar een dag waarop elke traan zal worden uitgewist. Maar ook vandaag is er steun en mogen we elkaar troosten en bemoedigen.

Waar kan ik hulp vinden?

Als u nood heeft aan een gesprek kunt u ofwel contact met ons opnemen via de contactgegevens.
U bent ook altijd welkom tijdens de samenkomst op zondagmorgen om 10u.