Prediking

Een belangrijk onderdeel van de samenkomst is de prediking, het doorgeven van het Woord van God.
In Handelingen 6:4 staat dat dit één van de belangrijkste aspecten was van de bediening van de apostelen. Het is meestal één van de oudsten die op zondag preekt. Soms is er een gastspreker of verzorgen andere gemeenteleden de prediking of zijn er getuigenissen. Het hoofddoel van de prediking is om de gemeente op te bouwen, te bemoedigen, te vertroosten, te vermanen aan de hand van het Woord van God. Het is

  1. het uitleggen van Gods Woord, en dat vraagt én toewijding én voorbereiding;
  2. een directe band leggen tussen geloof en leven, tussen theorie en praktijk. Het Woord van God is levendmakend en heeft ons ook nu nog veel te zeggen.

Elk Schriftwoord is van God ingegeven en ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust

2Timotheüs 3:16-17

Podcast:


“Beproevingen”

17 oktober 2021
1 > Welke plaats geef ik God in mijn leven ? 2> Wie ben ik  in Gods ogen, en hoe kijk ik naar mezelf ? 3> Zoals God aan mij…
klikken op tekst om te vergroten Verloop dienst: 1> kinderlied van de maand 2> Zangdienst (ingekort) onder leiding v Magda 3> Preek doàr Robert Blondeel 4> Slotliederen 5> Mededelingen

Bidden in de Heilige Geest

19 september 2021
Bidden in de Heilige Geest Tekst: Romeinen 8:15-29 God kennen verandert je leven, het verandert je gedachten en het geeft je een leven van gebed. Wanneer we een verlangen hebben…
1 2 3 85 86 87