Een belangrijk onderdeel van de samenkomst is de prediking, het doorgeven van het Woord van God.
In Handelingen 6:4 staat dat dit één van de belangrijkste aspekten was van de bediening van de apostelen. Het is meestal één van de oudsten die op zondag preekt. Soms is er een gastspreker of verzorgen andere gemeenteleden de prediking of zijn er getuigenissen. Het hoofddoel van de prediking is om de gemeente op te bouwen, te bemoedigen, te vertroosten, te vermanen aan de hand van het Woord van God. Het is

  1. het uitleggen van Gods Woord, en dat vraagt én toewijding én voorbereiding;
  2. een direkte band leggen tussen geloof en leven, tussen theorie en praktijk. Het Woord van God is levendmakend en heeft ons ook nu nog veel te zeggen.

Immers:”Elk Schriftwoord is van God ingegeven en ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust“(2Timotheüs 3:16-17).

Podcast:


Bijbelgedeelten: Handelingen 14:22 1 Tessalonicenzen 2:1-4 1 Tessalonicenzen 3:1-5 Handelingen 18 Johannes 16:33 2 Timotheus 3:13-17 Samenvatting: Raymond laat ons zien dat Paulus ook een moeilijke tijd had toen hij…

“I HAVE A DREAM “

22 maart 2020
INFO: deze keer geen luisterpreek beschikbaar maar wel "leespreek" door Stephan. Gezegende tijd gewenst.

De Rijkdom in God

15 maart 2020
Mededeling: De diensten gaan momenteel niet door vanwege het coronavirus. Toch is er een vervangende preek opgenomen die u kunt beluisteren. De Rijkdom in God Efeziërs 1:15-23 Een boodschap tot…

Vastenperiode

8 maart 2020

Bouwen op God

1 maart 2020
>Voordienst: 24 min >Prediking: Jurgen Vermeersch: 24 min >>Schriftlezing: Prediker 7: 1-4—Prediker 7 : 13-14—Prediker 7 : 15-18 Bouwen op God kan verschrikkelijk moeilijk zijn. Het omgaan met Hem kan…
1 2 3 69 70 71