Een belangrijk onderdeel van de samenkomst is de prediking, het doorgeven van het Woord van God.
In Handelingen 6:4 staat dat dit één van de belangrijkste aspekten was van de bediening van de apostelen. Het is meestal één van de oudsten die op zondag preekt. Soms is er een gastspreker of verzorgen andere gemeenteleden de prediking of zijn er getuigenissen. Het hoofddoel van de prediking is om de gemeente op te bouwen, te bemoedigen, te vertroosten, te vermanen aan de hand van het Woord van God. Het is

  1. het uitleggen van Gods Woord, en dat vraagt én toewijding én voorbereiding;
  2. een direkte band leggen tussen geloof en leven, tussen theorie en praktijk. Het Woord van God is levendmakend en heeft ons ook nu nog veel te zeggen.

Immers:”Elk Schriftwoord is van God ingegeven en ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust“(2Timotheüs 3:16-17).

Podcast:


Preek 127--PDF--Kortrijk 11 oktober 2020 VRT 'Licht der wereld' video hier onder beschikbaar op VRT-NU nog beschikbaar tot 25/10/2020
bovenaan : de Powerpoint presentatie van Robert over Madagascar; project "Timoty". onderaan : de dienst met de volledige preek van Robert  

“Waarheid en fictie”

27 september 2020

Projekt Ichtusstudenten

20 september 2020
[video width="1280" height="720" mp4="https://www.depottenbakker.be/wp-content/uploads/sermons/2020/10/PB_DIENST-092020-Ichtus-promo-8.mp4"][/video]

“Gehoorzamen”

13 september 2020
1>>00:00 Voordienst door Jan hostens 2>>21:18 Preek door Stephan defeyter 3>>50:32 Slot
1 2 3 75 76 77