Een belangrijk onderdeel van de samenkomst is de prediking, het doorgeven van het Woord van God.
In Handelingen 6:4 staat dat dit één van de belangrijkste aspekten was van de bediening van de apostelen. Het is meestal één van de oudsten die op zondag preekt. Soms is er een gastspreker of verzorgen andere gemeenteleden de prediking of zijn er getuigenissen. Het hoofddoel van de prediking is om de gemeente op te bouwen, te bemoedigen, te vertroosten, te vermanen aan de hand van het Woord van God. Het is

  1. het uitleggen van Gods Woord, en dat vraagt én toewijding én voorbereiding;
  2. een direkte band leggen tussen geloof en leven, tussen theorie en praktijk. Het Woord van God is levendmakend en heeft ons ook nu nog veel te zeggen.

Immers:”Elk Schriftwoord is van God ingegeven en ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust“(2Timotheüs 3:16-17).

Podcast:


“Vergeven” Matteus 6

10 februari 2019
20190210 potscherven

Hoogmoed en laagmoed

3 februari 2019
20190203 potscherven
20190127 potscherven

Wie is de Heilige Geest?

20 januari 2019
20190120 potscherven Wie is de Heilige Geest? Tekst: Johannes 14:16-26 Een leven met God is een leven van dankbaarheid, liefde, besef dat God ons het leven gaf en besef dat…
20190113 potscherven
1 2 3 58 59 60