Een belangrijk onderdeel van de samenkomst is de prediking, het doorgeven van het Woord van God.
In Handelingen 6:4 staat dat dit één van de belangrijkste aspekten was van de bediening van de apostelen. Het is meestal één van de oudsten die op zondag preekt. Soms is er een gastspreker of verzorgen andere gemeenteleden de prediking of zijn er getuigenissen. Het hoofddoel van de prediking is om de gemeente op te bouwen, te bemoedigen, te vertroosten, te vermanen aan de hand van het Woord van God. Het is

  1. het uitleggen van Gods Woord, en dat vraagt én toewijding én voorbereiding;
  2. een direkte band leggen tussen geloof en leven, tussen theorie en praktijk. Het Woord van God is levendmakend en heeft ons ook nu nog veel te zeggen.

Immers:”Elk Schriftwoord is van God ingegeven en ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust“(2Timotheüs 3:16-17).

Podcast:


Dienst 19/01/20

19 januari 2020
PB_DIENST-011920-aantekeningen# Preekopname niet beschikbaar. Wel zangdienst.

Gods eeuwige voornemen

12 januari 2020
20200112 potscherven

“Eindtijd”

5 januari 2020
Bericht: Door een technisch mankement is de preek hier en daar moeilijk of zelfs niet te verstaan. Onze welgemeende excuses hiervoor.Hieronder oook nog de aanvullende bijbelteksten: Marcus 13:28 Jes.43:8 Zaharias…

“Van oud naar nieuw”

29 december 2019
20191229 potscherven Dienst overzicht: (ingekorte versie) -Intredelied: OPW_790 -Verwelkoming door Jan -lied "Vol ontzag" -Overdenking door Jurgen -lied "Ik kom in Uw heiligdom binnen" -Gebed -lied "Waardig is het Lam"…

KERSTDIENST 2019

22 december 2019
20191222 potscherven
1 2 3 67 68 69