Een belangrijk onderdeel van de samenkomst is de prediking, het doorgeven van het Woord van God.
In Handelingen 6:4 staat dat dit één van de belangrijkste aspekten was van de bediening van de apostelen. Het is meestal één van de oudsten die op zondag preekt. Soms is er een gastspreker of verzorgen andere gemeenteleden de prediking of zijn er getuigenissen. Het hoofddoel van de prediking is om de gemeente op te bouwen, te bemoedigen, te vertroosten, te vermanen aan de hand van het Woord van God. Het is

  1. het uitleggen van Gods Woord, en dat vraagt én toewijding én voorbereiding;
  2. een direkte band leggen tussen geloof en leven, tussen theorie en praktijk. Het Woord van God is levendmakend en heeft ons ook nu nog veel te zeggen.

Immers:”Elk Schriftwoord is van God ingegeven en ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust“(2Timotheüs 3:16-17).

Podcast:


De rijke jongeling Luk 18:18-

15 september 2019
20190915 potscherven
20190908 potscherven Het Evangelie brengen in de stad Tekst: Handelingen 8 (vers 1-8) & Jeremia 29 (vers 4-7) We komen samen beseffende dat God het leven gaf, vol dankbaarheid hiervoor…
20190901 potscherven

Getuigenissendienst

25 augustus 2019
tijdens deze dienst vertellen 4 mensen: Ingrid, Lou, Jerre en Tony hoe de Here in hun leven gewerkt heeft, afgewisseld met liederen
1 2 3 63 64 65