Een belangrijk onderdeel van de samenkomst is de prediking, het doorgeven van het Woord van God.
In Handelingen 6:4 staat dat dit één van de belangrijkste aspekten was van de bediening van de apostelen. Het is meestal één van de oudsten die op zondag preekt. Soms is er een gastspreker of verzorgen andere gemeenteleden de prediking of zijn er getuigenissen. Het hoofddoel van de prediking is om de gemeente op te bouwen, te bemoedigen, te vertroosten, te vermanen aan de hand van het Woord van God. Het is

  1. het uitleggen van Gods Woord, en dat vraagt én toewijding én voorbereiding;
  2. een direkte band leggen tussen geloof en leven, tussen theorie en praktijk. Het Woord van God is levendmakend en heeft ons ook nu nog veel te zeggen.

Immers:”Elk Schriftwoord is van God ingegeven en ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust“(2Timotheüs 3:16-17).

Podcast:


Wat kan de dood van een man meer dan 2000 jaar geleden nu voor ons betekenen? Hoe kan het dat dit ons dagelijks leven sterk kan veranderen? Het zijn vragen…

Pinksteren

31 mei 2020
Nu zondag is het Pinksteren wanneer christenen over heel de wereld de komst van de Heilige Geest vieren. U kan het verhaal lezen Handelingen 2. Ik raad u aan om…

Getuigenissendienst

24 mei 2020
Moest bovenstaande video niet werken kan je ze ook hier bekijken: https://1drv.ms/v/s!AmfXx5-MedYkpbZKDM8ZMG_z4sFNfQ?e=XafI9P
Hebreeën 6 vers 6-10 Want wie éénmaal het licht hebben ontvangen , genoten hebben van de Hemelse Gaven en deel gekregen hebben van de H.Geest, wie de goedheid van Gods…

Spiegelbeeld

10 mei 2020
Sinds de lockdown worden wij, en de hele wereld, beheerst door corona, alsof die verschrikkelijke ziekte heer en koning is. Niet corona, maar wel Jezus is Heer en Koning. Hij…