Een belangrijk onderdeel van de samenkomst is de prediking, het doorgeven van het Woord van God.
In Handelingen 6:4 staat dat dit één van de belangrijkste aspekten was van de bediening van de apostelen. Het is meestal één van de oudsten die op zondag preekt. Soms is er een gastspreker of verzorgen andere gemeenteleden de prediking of zijn er getuigenissen. Het hoofddoel van de prediking is om de gemeente op te bouwen, te bemoedigen, te vertroosten, te vermanen aan de hand van het Woord van God. Het is

  1. het uitleggen van Gods Woord, en dat vraagt én toewijding én voorbereiding;
  2. een direkte band leggen tussen geloof en leven, tussen theorie en praktijk. Het Woord van God is levendmakend en heeft ons ook nu nog veel te zeggen.

Immers:”Elk Schriftwoord is van God ingegeven en ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust“(2Timotheüs 3:16-17).

Podcast:


“Het Evangelie”

16 februari 2020
"Het Evangelie" >3 vragen: 1. "Wat is het Evangelie?" 2. "Hoe ontvang ik het Evangelie?" 3. "Hoe weet ik of ik werkelijk het Evangelie ontvangen heb?" m.a.w hoe weet ik…

Eén in Christus

9 februari 2020
Thema: Eenheid in verscheidenheid "12 Want zoals het lichaam één is en veel leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, hoewel het er veel zijn, één lichaam…

Vrede in je leven

26 januari 2020

Dienst 19/01/20

19 januari 2020
Preekopname niet beschikbaar. Wel zangdienst.