Een belangrijk onderdeel van de samenkomst is de prediking, het doorgeven van het Woord van God.
In Handelingen 6:4 staat dat dit één van de belangrijkste aspekten was van de bediening van de apostelen. Het is meestal één van de oudsten die op zondag preekt. Soms is er een gastspreker of verzorgen andere gemeenteleden de prediking of zijn er getuigenissen. Het hoofddoel van de prediking is om de gemeente op te bouwen, te bemoedigen, te vertroosten, te vermanen aan de hand van het Woord van God. Het is

  1. het uitleggen van Gods Woord, en dat vraagt én toewijding én voorbereiding;
  2. een direkte band leggen tussen geloof en leven, tussen theorie en praktijk. Het Woord van God is levendmakend en heeft ons ook nu nog veel te zeggen.

Immers:”Elk Schriftwoord is van God ingegeven en ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust“(2Timotheüs 3:16-17).

Podcast:


20191215 potscherven Dienstprogramma (verkort) : >lofprijs (Holly) >verhaal (Geertrui) >Lofprijs (Holly) This little light (opw KIDS 61) Licht van de wereld (opw 595) Schijn met uw licht in mijn hart,…

Romeinen 12 : 1-2

8 december 2019
20191208 potscherven Verloop dienst: >Project Fillipijnen (Rose) >Getuigenis Hester >nieuwe lidmaatschappen >lied "Licht van de wereld" >Preek Romeinen 12:1-2 door Jan Hostens >Slot
20191201 potscherven

Doopdienst

24 november 2019
20191124 potscherven Verloop dienst: 1: Openingslied "mijn Redder" op 0:00 2: 3 kinderliederen op 4:51 3: lied "Adonai" op 11:30 4: Preek door Yvan Thomas op 16:20 (uitleg zie potscherven)…

“Ken uw tegenstander”

17 november 2019
20191117 potscherven