Prediking

Een belangrijk onderdeel van de samenkomst is de prediking, het doorgeven van het Woord van God.
In Handelingen 6:4 staat dat dit één van de belangrijkste aspecten was van de bediening van de apostelen. Het is meestal één van de oudsten die op zondag preekt. Soms is er een gastspreker of verzorgen andere gemeenteleden de prediking of zijn er getuigenissen. Het hoofddoel van de prediking is om de gemeente op te bouwen, te bemoedigen, te vertroosten, te vermanen aan de hand van het Woord van God. Het is

  1. het uitleggen van Gods Woord, en dat vraagt én toewijding én voorbereiding;
  2. een directe band leggen tussen geloof en leven, tussen theorie en praktijk. Het Woord van God is levendmakend en heeft ons ook nu nog veel te zeggen.

Elk Schriftwoord is van God ingegeven en ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust

2Timotheüs 3:16-17

Podcast:


Deze Psalm is gebed, een schreeuw naar God van iemand die door duisternis gaat in zijn leven. Rondom hem gebeuren er dingen die hem kapot maken terwijl in hem hij…

De Heilige Geest

30 mei 2021
 [video width="1920" height="1080" mp4="https://www.depottenbakker.be/wp-content/uploads/sermons/2021/05/PB_DIENST-053021_Ruben-Kamps-Pottenbakker-29-05-2021.mp4"][/video][video width="640" height="360" mp4="https://www.depottenbakker.be/wp-content/uploads/sermons/2021/05/PB_DIENST-053021_liefde-blijdschap-vrede.mp4"][/video] 
op klikken om te vergroten
[video width="1280" height="1024" mp4="https://www.depottenbakker.be/wp-content/uploads/sermons/2021/05/PB_DIENST-051621_Ichtus-PDF-PRESENTATIE.mp4"][/video]