Een belangrijk onderdeel van de samenkomst is de prediking, het doorgeven van het Woord van God.
In Handelingen 6:4 staat dat dit één van de belangrijkste aspekten was van de bediening van de apostelen. Het is meestal één van de oudsten die op zondag preekt. Soms is er een gastspreker of verzorgen andere gemeenteleden de prediking of zijn er getuigenissen. Het hoofddoel van de prediking is om de gemeente op te bouwen, te bemoedigen, te vertroosten, te vermanen aan de hand van het Woord van God. Het is

  1. het uitleggen van Gods Woord, en dat vraagt én toewijding én voorbereiding;
  2. een direkte band leggen tussen geloof en leven, tussen theorie en praktijk. Het Woord van God is levendmakend en heeft ons ook nu nog veel te zeggen.

Immers:”Elk Schriftwoord is van God ingegeven en ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust“(2Timotheüs 3:16-17).

Podcast:


20191006 potscherven

Zendingszondag

29 september 2019
overzicht: -Openingslied "Laat uw licht en liefde schijnen" -kindermoment door Ruth -Voorstelling Ichtusstudenten door Ruth -Lied -Mededelingen -Slotlied
20190922 potscherven

De rijke jongeling Luk 18:18-

15 september 2019
20190915 potscherven
20190908 potscherven Het Evangelie brengen in de stad Tekst: Handelingen 8 (vers 1-8) & Jeremia 29 (vers 4-7) We komen samen beseffende dat God het leven gaf, vol dankbaarheid hiervoor…