Prediking

Een belangrijk onderdeel van de samenkomst is de prediking, het doorgeven van het Woord van God.
In Handelingen 6:4 staat dat dit één van de belangrijkste aspecten was van de bediening van de apostelen. Het is meestal één van de oudsten die op zondag preekt. Soms is er een gastspreker of verzorgen andere gemeenteleden de prediking of zijn er getuigenissen. Het hoofddoel van de prediking is om de gemeente op te bouwen, te bemoedigen, te vertroosten, te vermanen aan de hand van het Woord van God. Het is

  1. het uitleggen van Gods Woord, en dat vraagt én toewijding én voorbereiding;
  2. een directe band leggen tussen geloof en leven, tussen theorie en praktijk. Het Woord van God is levendmakend en heeft ons ook nu nog veel te zeggen.

Elk Schriftwoord is van God ingegeven en ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust

2Timotheüs 3:16-17

Podcast:


Quarantaine

31 januari 2021

Op zoek naar God

24 januari 2021

Vruchten van het geloof

17 januari 2021

Waarom..? Daarom..!

10 januari 2021
Moest bovenstaande video niet werken kun je de dienst ook bekijken op: https://1drv.ms/v/s!AmfXx5-MedYkpeVMD1G57c6pxS6AFg

eindejaarsdienst

27 december 2020
Moest bovenstaande video niet werken kun je de dienst ook bekijken op: https://1drv.ms/v/s!AmfXx5-MedYkpeFCvVqxRQhq6X2vbw