Een belangrijk onderdeel van de samenkomst is de prediking, het doorgeven van het Woord van God.
In Handelingen 6:4 staat dat dit één van de belangrijkste aspekten was van de bediening van de apostelen. Het is meestal één van de oudsten die op zondag preekt. Soms is er een gastspreker of verzorgen andere gemeenteleden de prediking of zijn er getuigenissen. Het hoofddoel van de prediking is om de gemeente op te bouwen, te bemoedigen, te vertroosten, te vermanen aan de hand van het Woord van God. Het is

  1. het uitleggen van Gods Woord, en dat vraagt én toewijding én voorbereiding;
  2. een direkte band leggen tussen geloof en leven, tussen theorie en praktijk. Het Woord van God is levendmakend en heeft ons ook nu nog veel te zeggen.

Immers:”Elk Schriftwoord is van God ingegeven en ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust“(2Timotheüs 3:16-17).

Podcast:


bovenaan een begeleidend filmpje dat aan het begin van de preek getoond werd.
gelieve op te klikken om tekst groter te zien; of klikken op link helemaal onderaan om te downloaden   PB_DIENST-101820_Jurgen Vermeersch
Preek 127--PDF--Kortrijk 11 oktober 2020 VRT 'Licht der wereld' video hier onder beschikbaar op VRT-NU nog beschikbaar tot 25/10/2020
bovenaan : de Powerpoint presentatie van Robert over Madagascar; project "Timoty". onderaan : de dienst met de volledige preek van Robert  

“Waarheid en fictie”

27 september 2020