Een belangrijk onderdeel van de samenkomst is de prediking, het doorgeven van het Woord van God.
In Handelingen 6:4 staat dat dit één van de belangrijkste aspekten was van de bediening van de apostelen. Het is meestal één van de oudsten die op zondag preekt. Soms is er een gastspreker of verzorgen andere gemeenteleden de prediking of zijn er getuigenissen. Het hoofddoel van de prediking is om de gemeente op te bouwen, te bemoedigen, te vertroosten, te vermanen aan de hand van het Woord van God. Het is

  1. het uitleggen van Gods Woord, en dat vraagt én toewijding én voorbereiding;
  2. een direkte band leggen tussen geloof en leven, tussen theorie en praktijk. Het Woord van God is levendmakend en heeft ons ook nu nog veel te zeggen.

Immers:”Elk Schriftwoord is van God ingegeven en ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust“(2Timotheüs 3:16-17).

Podcast:


Familie-kinderdienst

3 november 2019
20191103 potscherven Verloop van de dienst: 1: Voordienst met kinderliederen en lezingen i.v.m. "God roept ons" door Nancy, Kurt en Geertrui. 2: Getuigenis door Thijs en Jessica over "Pe Lunca",…
20191027 potscherven

Romeinen 1:16

20 oktober 2019
20191020 potscherven >preek door Stephan >slotliederen Hoop & Vreugde koor + mededelingen

“Gods wil ontdekken”

13 oktober 2019
20191013 potscherven Gods wil ontdekken Tekst: Spreuken In het leven zijn er momenten dat we keuze’s moeten maken en beslissingen nemen. Niet altijd is het duidelijk wat we moeten doen:…
20191006 potscherven