Een belangrijk onderdeel van de samenkomst is de prediking, het doorgeven van het Woord van God.
In Handelingen 6:4 staat dat dit één van de belangrijkste aspekten was van de bediening van de apostelen. Het is meestal één van de oudsten die op zondag preekt. Soms is er een gastspreker of verzorgen andere gemeenteleden de prediking of zijn er getuigenissen. Het hoofddoel van de prediking is om de gemeente op te bouwen, te bemoedigen, te vertroosten, te vermanen aan de hand van het Woord van God. Het is

  1. het uitleggen van Gods Woord, en dat vraagt én toewijding én voorbereiding;
  2. een direkte band leggen tussen geloof en leven, tussen theorie en praktijk. Het Woord van God is levendmakend en heeft ons ook nu nog veel te zeggen.

Immers:”Elk Schriftwoord is van God ingegeven en ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust“(2Timotheüs 3:16-17).

Podcast:


Dienst 19/01/20

19 januari 2020
Preekopname niet beschikbaar. Wel zangdienst.

Gods eeuwige voornemen

12 januari 2020

Eindtijd

5 januari 2020
Bericht: Door een technisch mankement is de preek hier en daar moeilijk of zelfs niet te verstaan. Onze welgemeende excuses hiervoor.   Bijbelteksten: Marcus 13:28 Jes.43:8 Zaharias 12 Jes.64:3- Jes.66:8…

Van oud naar nieuw

29 december 2019
Dienst overzicht: Intredelied: OPW_790 Verwelkoming door Jan Lied "Vol ontzag" Overdenking door Jurgen Lied "Ik kom in Uw heiligdom binnen" Gebed Lied "Waardig is het Lam" Preek door Stephan Slotlied…

KERSTDIENST 2019

22 december 2019