Een belangrijk onderdeel van de samenkomst is de prediking, het doorgeven van het Woord van God.
In Handelingen 6:4 staat dat dit één van de belangrijkste aspekten was van de bediening van de apostelen. Het is meestal één van de oudsten die op zondag preekt. Soms is er een gastspreker of verzorgen andere gemeenteleden de prediking of zijn er getuigenissen. Het hoofddoel van de prediking is om de gemeente op te bouwen, te bemoedigen, te vertroosten, te vermanen aan de hand van het Woord van God. Het is

  1. het uitleggen van Gods Woord, en dat vraagt én toewijding én voorbereiding;
  2. een direkte band leggen tussen geloof en leven, tussen theorie en praktijk. Het Woord van God is levendmakend en heeft ons ook nu nog veel te zeggen.

Immers:”Elk Schriftwoord is van God ingegeven en ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust“(2Timotheüs 3:16-17).

Podcast:


De zonde tegen de Heilige Geest Tekst: Matteüs 12:30-33 Mogelijks heb je als christen over dit onderwerp al nagedacht: je leest deze passage en vraagt je af over welke zonde…

GETUIGENISSEN DIENST

24 februari 2019
Getuigenissen achtereenvolgens van: Tony, Nathan, Carine, Ludwig(Lou), Geertrui. 20190224 potscherven
20190217 potscherven

“Vergeven” Matteus 6

10 februari 2019
20190210 potscherven

Hoogmoed en laagmoed

3 februari 2019
20190203 potscherven